Innbydelse

Sjakkspillere av alle aldere og nivåer ønskes VELKOMMEN til Landsturneringen, NM i sjakk 2015, på Oppsal Arena, Oslo.

Påmelding og kontakt

Påmelding til Landsturneringn gjøres i TurneringsService, med e-post til turneringsleder@sjakknm2015.no eller direkte til Otto Milvang, 920 49 101

NM-klassene

Ratingbestemte klasser

 • Eliteklassen rating minst 2350, påmelding senest 31.mai!
 • Mesterklassen rating 2000 – 2349
 • Klasse 1 rating 1750 – 1999
 • Klasse 2 rating 1500 – 1749
 • Klasse 3 rating 1250 – 1499
 • Klasse 4 rating 1000 – 1249
 • Klasse 5 rating inntil 1000

Aldesbestemte klasser

 • Senior A født 1955 og tidligere
 • Senior B født 1955 og tidligere, rating under 1500
 • Junior A født 1995 og senere
 • Junior B født 1995 og senere, rating under 1500
 • Kadett A født 1999 og senere
 • Kadett B født 1999 og senere, rating under 1250
 • Lilleputt født 2002 og senere
 • Miniputt født 2004 og senere

Startkontingent

Startkontingent betales til Nordstrand sjakklubb, NM i sjakk 2015 konto:  1503.49.55058

NB! Husk å merke alle innbetalinger med navn & klubb !

Startkontingent for de ulike klassene er:

 • Klasse miniputt, lilleputt og kadett, kr 400
 • Klasse junior, kr 500
 • Alle andre klasser, kr 750
 • Eliteklassen, Gratis

NB: Etter 1. juni 2015 øker all startkontingent med kr 100. Spillere som melder avbud inntil 15. juni får refundert betalt startkontingent. Etter 15. juni refunderes halve startkontingenten. Spillere som uteblir uten forhåndsmelding får ingen refusjon.

Premiene i eliteklassen

1. premie kr 20.000
2. premie kr 12.000
3. premie kr  9.000
4. premie kr 6.000
5. premie kr 3.000
6. premie kr 2.000
7. premie kr 1.000

Pengepremier deles ved poenglikhet.

Sum premiefond i  eliteklassen kr 53.000

 

Turneringsregler

 • Landsturneringen er åpen for alle spillere tilsluttet NSF og som representerer Norge i FIDE. For unntak og dispensasjon, se NSFs reglement for Landsturneringen. Medlemmer av USF kan delta i miniputt- og lilleputtklassen i landsturneringen på lik linje med medlemmer i NSF.
 • Klassetilhørighet bestemmes av NSFs reglement for Landsturneringen.
 • I alle klasser spilles det 9 runder Sveitserturnering (Hollandsk system).
  Sveitersystemet settes opp med Turneringsservice.
 • Turneringen spilles etter FIDEs regler for sjakk med følgende presiseringer:
  – En spiller som ankommer sjakkbordet mer enn 60 min etter at klokkene er startet skal tape partiet.
  – Alle mobiltelefoner skal være fullstendig avslått i spillelokalet. Dette gjelder både spillere og tilskuere. Spillere som har mobilen påslått under partiet i eller utenfor spillelokalet uten tillatelse fra turneringsleder dømmes til tap.
 • Betenkningstiden er 90 min for 40 trekk  + 30 min på resten av partiet + 30 sek/trekk fra trekk nr. 1.
 • Rekkefølgen i hver klasse avgjøres med
  1) Poengsum
  2) Median Buchholz (monradkvalitet, beste og dårligste strøket)
  3) Buchholz-1 (monradkvalitet, dårligste strøket)
  4) Buchholz (monradkvalitet, ingen strøket)
  5) Gjennomsnittlig ratingmotstand (FIDE rating i FIDE ratede klasser, nasjonal ellers)
  Ved poenglikhet avgjør kvalitetsberegning også om førsteplassen i klasser som kårer Norgesmester.
 • Resultater: http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=Landsturneringen2015-NordstrandSjakklubb

Det er stengt for kommentarer.